1 Kepala Bappeda
Nama : Dra. Noni Yuliesti, MM
Nip : 19680722 198810 2 001
Pangkat/Golongan : Pembina TK.I/ IVb
Jabatan : Plt. Kepala Bappeda
2 Sekretaris